skip to Main Content

Prywatna Praktyka Rehabilitacji Dziecięcej i Ogólnej
Marta Łysak

Gabinet:
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Maksymiliana Piotrowskiego 11
85-098 Bydgoszcz

Gabinet mieści się na parterze po lewej stronie od głównego wejcia.

Rejestracja tel.kom. 534-777-331

Email: rejestracja(at)lysak-vojta.pl

(at)=@

Marta Łysak - metoda Vojty

Zapraszamy do kontaktu.
Prosimy o wypełnienie formularza.